tin tức công ty

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp In & Bao bì Việt Nam lần thứ 21

2023-09-05


Triển lãm Quốc tế Công nghiệp In & Bao bì Việt Nam lần thứ 21

Thời gian: 27~30/9/2023

Địa điểm triển lãm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Gian hàng số:B168