tin tức công ty

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp In & Bao bì Việt Nam lần thứ 21 PrintPack

2023-05-18
Triển lãm Quốc tế Công nghiệp In & Bao bì Việt Nam lần thứ 21 PrintPack
Thời gian: 27/09-30/09/2023
Địa điểm:Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Số gian hàng: B168