Triển lãm của chúng tôi

Tất cả tại Print China 2018,

PackPlus 2019 (New Delhi),
IN TRUNG QUỐC 2019,
Gói hội chợ triển lãm Peru 2020,
PRINTPACK lần thứ 14 ẤN ĐỘ,

Bản in Trung Quốc 2021,
In ấn Nam Trung Quốc 2022 & Sino-Label 2022.